Styremedlemmer 2022 - 2023
   

 

Leder.:
Anders Marthinsen

Styrerepresentant.:
Kjersti Nordskaug

Styrerepresentant.:
Kåre Bergh

Styrerepresentant.:
Jan Endre Raae

Styrerepresentant.:
Svein Velta

Styrerepresentant.:
Bente Pello

Varamedlem.:
Hilde-Gunn Brandt