Styremedlemmer 2023 - 2024
   

 

Leder.:
Anders Marthinsen

Styrerepresentant.:
Britt Nilssen Mordal

Styrerepresentant.:
Kåre Bergh

Styrerepresentant.:
Jan Endre Raae

Styrerepresentant.:
Svein Velta

Styrerepresentant.:
Bente Pello

Varamedlem.:
Jan Arnulf Marthinsen

 

Revisor.:
Øyvind Løkkeberg

 

Revisor.:
Arve Brandt