Om Vegagatan

I kommunen Säffle har det bodd mennesker i flere tusen år. Olof Trätälja (600-tallet e.k.) var vikingkonge i Sifhälla, nåværende Säffle. Byen, Säffle, er Sveriges yngste med sine drøye 50 år med bystatus. Den ligger i Värmland, ca 10 mil fra norsk grensen, Ørje og Magnor. Byelven som i tidligere tider var en viktig handelsåre, renner rolig gjennom byen og munner ca 5 km lengre ned ut i Vänern. Trafikken på elven består i dag stort sett av lystbåter, som ved hjelp av sluser kan ta seg helt opp til Arvika (Vikingaleden).
I dag er folketallet i Säffle kommune rundt 16000, med ca 60% av befolkningen i selve byen.
I Vegagatan ble det på slutten av 60 og begynnelsen av 70 tallet bygd 6 blokker, eid av Stiftelsen Säfflebosteder.
Säffle har som mange andre svenske småsteder gjennom 90 tallet vært gjenstand for fraflytting. Dette resulterte i ett overskudd av boliger. Med økonomisk begrunnelse ble 4 av blokkene i vegagatan revet i 1999. Det var også planer om riving av en 5. inntil nordmenn fattet interesse for blokken.
Det norskeide selskapet Svensk Fritid AS gjorde våren 1999 avtale om kjøp av eiendommen Vegagatan 4 med Stiftelsen Säfflebosteder. Eiendommen, en boligblokk med 36 boenheter på 1 – 3 rom, ble deretter fremvist for nordmenn på jakt etter fritidsbolig. Andeler ble solgt, og Bostadsrettsforeningen Vegagatan 4 ble stiftet 21.06.1999.
Foreningens formål er å: Forvalte medlemmenes interesser i en forening der du som medlem kjøper bostadrett til en leilighet for fritidsbruk. Leiligheten disponeres fult ut av medlemmet. Bostadretten er uten tidsbegrensning, og forvaltes som fast eiendom.
Foreningen drives av ett styre, valgt av foreningens årlige Stämma (generalforsamling).
Feriefamiliene i Vegagatan 4 har på godt norsk vis nedlagt mange timers dugnadsarbeid slik at nummer fire i dag står frem velstelt og trivelig både ute og inne. I tilegg sørger en vaktmester for oppkjørte veier i snevintre og nyklipte sommerplener.
Eiendommen ligger i utkanten av byens bebyggelse med store friområder som nærmeste nabo. Samholdet i foreningen er godt, og samlinger rundt grillen på varme sommeraftener er vanlig.
Nærbutikken som dekker de fleste behov for kolonialvarer besøkes gjennom en kort spasertur langs asfaltert gangvei. Bykjernen ligger ca 2 km bort, der ytterligere behov kan dekkes. Handelstand og næringsliv er svært positive til foreningen, som betraktes som en tilvekst til disse. Innbyggerne for øvrig er også positivt innstil til sine ”gjester” fra vest.
Säffle har ett stort nett av turstier, mange i naturskjønne omgivelser langs bredden av Byelven. Gang og sykkelsti er det også hele veien til Duse Udde, Camping og badeplass ved Vänern. Denne er ca 5 km, og går i kulturlandskapet langs bredden av elven der du kan beskue bla gedigen eikeskog og beverbygg . Underveis passeres også Krogstad Herregård, som i dag har norske eiere. Krogstad har aner tilbake til 1360-tallet da Håkon Magnusson var konge over Sverige og Norge. Han var gift med den danske, dronning Margareta, og deres datter Agnes giftet seg med Haftor Janson-Roos som da eide Krogstad. Krogstad drives i dag som servering og overnattingssted.
Säffle og området for øvrig har stort tilbud om aktiviteter og opplevelser i tilegg til det naturen har å by på. Säffle har også ett meget godt kulturelt tilbud, bla. egen opera. For interesserte er også området spennende med tanke på historiske begivenheter.